Kayıt Yaptırmak İstiyorum!

Akıl Zeka Oyunları Eğitimi Kursu

Akıl Zeka Oyunları Eğitimi Kursu

Bireylerin mantık, dikkat ve hafıza gibi zihinsel yeteneklerini kullanarak oynadıkları zekâ oyunları eğitiminin amaçlarını bilmesi,

İletişimde dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olması,

Problem çözme yöntem ve tekniklerini bilmesi,

Zekâ oyunlarının eğitimdeki önemini kavraması,

Zekâ oyun çeşitlerini ve özelliklerini kavrayarak, kendisine uygun oyunları seçmesi,

Öğretilecek oyunlarının tamamının kullanımını ve nasıl öğretileceğini bilmesi,

Çocuğun yaşına uygun oyun etkinlikleri planlaması,

Oyun için uygun ortamı hazırlaması,

Oyun içerisinde kullanılacak oyun araç-gereçlerini seçmesi,

Çocuğun yaşına uygun oyun etkinliklerini doğru ve eksiksiz bir şekilde

uygulaması,

Değerler eğitimi hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

Akıl Zeka Oyunları Eğitim İçeriği

ZEKÂ OYUNLARI EĞİTİMİNİN GENEL AMACI

1.1. Zekâ Oyunlarının Tanımı

1.2. Zekâ Oyunlarının Tarihçesi

1.3. Zekâ Oyunlarının Özellikleri

1.4. Eğitimde oyunun yeri ve önemi

ZEKÂ OYUNLARI EĞİTİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR

1.1. Zekâ Tanımı,

1.2. Zekâ Çeşitleri ve Geliştirme Yolları

(Sözel – Dilsel Zekâ, Mantıksal – Matematiksel Zekâ, Görsel – Mekânsal Zekâ,

Bedensel – Kinestetik Zekâ, Müziksel – Ritmik Zekâ, Sosyal Zekâ, Kişisel –

İçsel Zekâ, Doğa – Varoluşçu Zekâ)

2.3 Zekâ Becerileri ve Güçlendirme Teknikleri

2.4 Düşünme Tanımı

2.4.1.Düşünme Çeşitleri (Eleştirel, Yaratıcı, Yansıtıcı, Analitik, Tümevarım, Tümdengelim vb.)

2.4.2.Düşünme Süreçleri (İmgeleme (Tahayyül), Kavram Oluşturma, Karşılaştırma Yapma, Sonuç Çıkarma, Soyutlama, Yargılama)

2.4.3.Düşünme Becerileri ve Geliştirme Yolları ( Yaratıcılığın tanımı,

2.4.4.Yaratıcı Düşünme Teknikleri (Beyin Fırtınası, Nitelik Sıralaması, Rol Yapma)

2.4.5.Yaratıcılık ve Zekâ İlişkisi

2.4.6.Yaratıcılık ve Eğitim

2.5.Oyunun Tanımı

 2.5.1.Çocuk ve Oyun

 2.5.2.Oyun ve Zekâ Gelişimi

2.6.Hafıza

2.6.1.Hafıza Gelişimi

2.6.2.Konsantrasyon

2.6.3.Dikkat

ZEKA OYUNLARINDA TEMEL BECERİLER

2.1. Zekâ Oyunlarında Problem Çözme

2.2.Zekâ Oyunlarında İletişim

2.3. Zekâ Oyunlarında Akıl yürütme

OYUN VE ÇEŞİTLERİ

3.1.Akıl Yürütme ve İşlem Oyunları

3.2. Sözel Oyunlar

3.3.Geometrik Mekanik Oyunlar

3.4.Hafıza Oyunları

3.5.Strateji Oyunları

 3.6.Zekâ Soruları

OYUN ETKİNLİĞİ PLANLAMA

5.1.Oyun etkinliği planlarken dikkat edilecek noktalar

5.2.Oyun etkinliği planlama

5.2.1.Oyun etkinliğinin uygulanmas

5.2.2.Oyun oynanacak yerin hazırlama

5.2.3.Oyun araç-gereçlerini hazırlama

5.2.4.Oyunu yönergesine göre oynama

5.3.Yeni Oyun Öğretimi

5.3.1.Oyunu tanıtma

5.3.2.Oyunun kurallarını açıklama ve görev dağılımı yapma

5.3.3.Oyunu kurallarına göre oynama

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

6.1.Etkinlik 1 : Kim Önce Yapar?

6.2.Etkinlik 2: Tangramla Sanat Yapalım.

6.3.Etkinlik 3: Yumurtadan Tangram Çıktı.

Akıl Zeka Oyunları Eğitimi Eğitim Süresi

 Akıl zeka oyunları eğitim süresi 100 saat olarak planlanmıştır.

Kursa Katılım Koşulları

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca
yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan
tüm alan öğretmenlerinden Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğünce düzenlenen Zekâ Oyunları Eğitici Eğitimi Kursunu veya Akıl ve
Zekâ Oyunları Eğitici Eğitimi Kursunu tamamlayanlar
2. Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu tarafından verilen Usta Eğitmenlik
Belgesine sahip olanlar,
3. Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden
yukarıda belirtilen kursların herhangi birinde eğitim görevlisi olarak görev yapanlar kursu katılabilirler.

Sınav İşlemleri

Kurs sonun da online olarak sınava katılarak Devlet Üniversitesi Onaylı Belgenizi Almaya Hak Kazanabilirsiniz.Alacağınız Belgeler E Devletinize İşlenmektedir.

7.10.2021 09:07:08

Etiketler: Özel Açılım Uzaktan Eğitim KursuHizmet verdiğimiz İşlemler

Eğitimlerimiz Profesyonelce ve Alanında Uzman Eğitmenler Tarafından Yapılmaktadır.

Eğitimcinin Eğitimi Kursu
Masaj Kursu Eğitimi
Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Kursu
Hasta Bakım Kursu
Avcılık Kursu
Aile Danışmanlığı Kursu
Emlak Danışmanlığı Kursu
Masaj Kursu
Çocuk Gelişimi Kursu
Hasta Kabul İşlemleri Eğitimi Kursu
İş Güvenliği ve İşçi Sağılığı Kursu
İşaret Dili Kursu
4-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri Kursu
Özel Eğitimde Yardımcı Eleman Yetiştirme Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Kursu
Halkla İlişkiler Kursu
Sekreterlik Kursu
Aşçı Eğitimi Kursu
Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu
İşaret Dili Öğretici ve Tercüman eğitimi Kursu
Yedieminlik Kursu Sertifikası
Cilt Bakımı Kursu
İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu
Santralist Kursu
Sigortacılık Kursu
Strerilizasyon - Dezenfektasyon Kursu
Hijyen Eğitimi
İlkyardım Eğitimi
Pazarlama Eğitimi