Kayıt Yaptırmak İstiyorum!

Hasta Kabul İşlemleri- Tıbbi Sekreterlik Kursu

Hasta Kabul Kursunun Amacı

Hasta Kabul Danışmanlığı Eğitiminin amacı:

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişilerin nitelikli hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;

Hastanelerde (üniversite, devlet, dal, özel),
Sağlık ocağı,
Poliklinikler,
Tıbbi laboratuarlar,
Tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler.

Kimler Hasta Kabul Kursuna Katılabilir?


Hasta Kabul Sekreterliği Kurs programı için ön koşul mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri yerine getirebilecek düzeyde ve en az okur-yazar mezuniyete sahip yetişkinler seviyesinde hazırlanmıştır.

Hasta Kabul Danışmanlığı Eğitimi Ders İçeriği Nedir?


Hasta Kabul Danışmanlığı Kursu Eğitim Programı aşağıdaki gibidir;
Bilgisayar, Temel Donanım Ve Programlarını Kullanmak / Bilgisayar Kullanma
Bilgisayarda Doküman Hazırlamak / Doküman Hazırlama
Sosyal Çevresi İle Etkili İletişim Kurmak / Sosyal Hayatta İletişim
İş Yerinde Etkili İletişim Kurmak / İş Hayatında İletişim
Randevu Ve Konuk Kabulü Programı Yapmak / Randevu Ve Konuk Kabulü
Problem Çözmek / Problem Çözme
Hasta Hizmetlerini Yürütmek / Hasta Hizmetleri
Tedavi Hizmetlerini İzlemek / Tedavi Hizmetleri
Tıbbi Arşivleme Yapmak / Tıbbi Arşivleme
Kurum İçi Yazışmalar
Kurumlar Arası Yazışmalar
Raporlar
Tutanaklar
Temel Tanım
İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler
Sinir Sistemi ve Terimleri
Endokrin Sistem Terimleri
Hareket Sistemi Terimleri
Kan ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Terimler
Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler
Solunum Sistemine İlişkin Anatomik Terimler
Sindirim Sistemine ilişkin Terimler
Üriner Sisteme İlişkin Terimler
Genital Sisteme İlişkin Terimler
Göze İlişkin Terimler
Kulağa İlişkin Terimler
Deriye İlişkin Terimler
Tedavi Hizmetleri
Rehabilitasyon Hizmetleri
Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri
Hastanelerin Tanımı ve Türleri gibi konuları içermektedir.
Sekreterlik Çeşitleri
Sekreterin Bilgi ve Beceri Düzeyi İle İlgili Özellikleri
Sekreterin Diğer Özellikleri
Genel Olarak Sekreterlik Hizmetleri
Sekreterlikte İletişim ve Telefon Konuşmalarında Dikkat Edilecek Hususlar
Arşivin Yapı ve Özellikleri
Hasta Dosyaları Arşivinin Yönetim ve Organizasyonu
Diğer Ünitelerle Fonksiyonel İlişkileri
Hasta Dosyaları Arşivi Komitesi
Tıbbi Dokümanların ve Hasta Dosyalarının Hukuki Durumu
Arşivleme Araçları
Hasta Dosyalarının Önemi
Hasta Dosyalarının Düzenlemesi ve Kapsamı
Hasta Dosyalarının Oluşturan Formlar
Hasta Dosyalarının Numaralandırılması ve Sıralanması
Hasta İndeks Kartlarının Düzenlenmesi

Hasta Kayıt Kabul Sertifikası


Hasta Kayıt Kabul Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavından son Yüksek Öğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren Devlet Üniversitesi Onaylı E Devletinize İşlenen Sertifikanızı Almaya Hak Kazanabilirsiniz.Almış Olduğunuz Belgeler Kamu Yada Özel Kurumlar da Kabul Edilmektedir.

12.4.2021 08:59:01

Etiketler: Özel Açılım Uzaktan Eğitim KursuHizmet verdiğimiz İşlemler

Eğitimlerimiz Profesyonelce ve Alanında Uzman Eğitmenler Tarafından Yapılmaktadır.

Eğitimcinin Eğitimi Kursu
Masaj Kursu Eğitimi
Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Kursu
Hasta Bakım Kursu
Avcılık Kursu
Aile Danışmanlığı Kursu
Emlak Danışmanlığı Kursu
Masaj Kursu
Çocuk Gelişimi Kursu
Hasta Kabul İşlemleri Eğitimi Kursu
İş Güvenliği ve İşçi Sağılığı Kursu
İşaret Dili Kursu
4-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri Kursu
Özel Eğitimde Yardımcı Eleman Yetiştirme Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Kursu
Halkla İlişkiler Kursu
Sekreterlik Kursu
Aşçı Eğitimi Kursu
Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu
İşaret Dili Öğretici ve Tercüman eğitimi Kursu
Yedieminlik Kursu Sertifikası
Cilt Bakımı Kursu
İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu
Santralist Kursu
Sigortacılık Kursu
Strerilizasyon - Dezenfektasyon Kursu
Hijyen Eğitimi
İlkyardım Eğitimi
Pazarlama Eğitimi