Kayıt Yaptırmak İstiyorum!

Dış Ticaret Uzmanlığı Kursu

Dış Ticaret Uzmanlığı Kursu Eğitiminin Amacı

 Dış Ticaret Uzmanı: Yurt dışı pazarlarda iş geliştirme faaliyetlerini yürüten, yabancı partnerlerle iş ilişkileri kurup geliştiren ve bu ilişkileri yöneten yurt dışındaki partnerlerle yapılan ticaretin yerel ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde düzenlenip yürütülmesini sağlayan nitelikli bireydir.

Dış Ticaret alanında kariyer yapmak istiyorsanız uluslararası ticarette gereken bütün adımları, güncel örneklemelerle, sektör deneyimli eğitmen eşliğinde yaparak, yaşayarak öğrenin. Uluslararası ticaret sektörüne eğitimli ve nitelikli bireyler kazandırmayı hedefliyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim programının süresi 64 saat olup en az lise mezunu bireylerin katılımına açıktır.

 Dış Ticaret Yönetimi Kursunun Amacı
Katılımcılara uygulamalı olarak dış ticaret yöntemlerinin incelikleri aktarılır. Ayrıca katılımcılara eğitim alanında uzman, sektörün içinden gelen, deneyimli eğitmenler tarafından uygulamalı olarak firma kurdurulur, ürün sektör seçtirerek bu bilgi iş hayatında karşılarına nasıl çıkar ve bu bilgiyi nasıl kullanabilirler mantığıyla eğitim süreci işlevselleştirilir. Bu eğitimin sonunda katılımcılar bir firmanın dış ticaret departmanını yönetebilecek seviyeye gelirler.

 Dış Ticaret Eğitiminin Kazandırdıkları

Günümüz popüler mesleklerinden birine sahip olacaksınız
Her hangi bir firmanın tüm dış ticaret işlemlerini rahatlıkla yürütebileceksiniz
Firmanızı Uluslararası pazarlara açabilecek ve yeni müşteriler bularak satışlarınızı arttırabileceksiniz
Firmanızın üretimde kullandığı hammaddeleri ya da yurtiçinde talep gören ürünleri Uluslararası pazarlarda araştırıp daha uygun fiyata ithal etme imkanına sahip olacaksınız
Tüm dış ticaret işlemlerini en iyi şekilde organize edebilecek bilgi ve beceriye sahip olacaksınız

 Kimler Dış Ticaret Kursuna Katılabilir?
Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika programı için ön koşul mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri yerine getirebilecek düzeyde ve en az lise mezunu olmaktır.

 Dış Ticaret Kursu Ders İçeriği Nedir?
Dış Ticaret Eğitim Programı aşağıdaki gibidir;

Dış Ticarete Hazırlık

Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar
Dış Ticarette Planlama Stratejileri
Dış Ticarette İş Planı Geliştirme
İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri
Dış Ticarette Sözleşme Yapma Yöntemleri
Acente – Distribütör Seçimi
Uluslararası Pazarlama Ve Müşteri Bulma Yöntemleri
İhracatta Pazar Araştırma Yöntemleri

Hedef Pazarlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Uluslararası Pazarlamada Marka Stratejileri
İnternetten Müşteri Bulmanın Yolları
Müşteri Tanıma Ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Müşteri Bulmada Fuarların Önemi Ve Fuarlarda Başarılı Olma Yöntemleri
Pazar Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Elektronik Ticaret
En Önemli Web Sitelerinin İncelenmesi Ve Web Sayfalarında Uygulamalı Gösterimi
İhracat Prosedürleri
Nasıl İhracatçı Olunur

İhracat İş Akışı
İhracat Çeşitleri
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (Gtip) Numarasının Önemi
İhracatta Kullanılan Belgeler
İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler
İhracatta Gümrük Uygulamaları
İhracata İlişkin Kurumlar Ve Fonksiyonları
İhracat Hesabının Kapatılması
İhracatta Karşılaşılabilecek Sorunlar Ve Çözüm Yolları
Örnek Olay Ve Uygulamalar
İthalat Prosedürleri
Nasıl İthalatçı Olunur

İthalat İş Akışı
İthalat Çeşitleri
İthalatta Kullanılan Belgeler
İthalatta Vergi Hesaplamaları
İthalatta Gümrük Uygulamaları
İthalat Hesabının Kapatılması
İthalatta Karşılaşılabilecek Sorunlar Ve Çözüm Yolları
Örnek Olay Ve Uygulamalar
Gümrük Mevzuat Ve Uygulamaları
Eşyanın Geçici Depolanması

Gümrük Antrepo Rejimi
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
Transit Rejimi
Dahilde İşleme Rejimi
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
Hariçte İşleme Rejimi
Posta İşlemleri
Sınır Ticareti
Temsil Hakkı
Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei,
Eşyanın Tercihli Olan Menşei,
Eşyanın Gümrük Kıymeti,
Eşyanın Gümrüğe Sunulması,
Özet Beyan,
Gümrükçe Onaylanmış İşlem,
Geçici Depolama,
Serbest Dolaşıma Giriş,
Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi,
Vergi Kaybına Ait Cezalar

Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri

Ticari İşletmede Teslim (Exw)
Taşıyıcıya Teslim (Fca)
Gemi Doğrultusunda Teslim (Fas)
Gemi Bordrosunda Teslim (Fob)
Mal Bedeli Veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (Cfr)
Mal Bedeli, Sigorta Ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (Cıf)
Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (Cpt)
Taşıma Ücreti Ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (Cıp)
Terminalde Teslim (Dat)
Belirlenen Yerde Teslim (Dap)
Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (Ddp)
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Faturalar
Sevk (Taşıma Belgeleri)
Paketleme Belgeleri
Serbest Dolaşım Belgeleri
Finansal Belgeler
Ürüne İlişkin Belgeler
Diğer Belgeler
Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar
Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri

Peşin Ödeme
Alıcı Firma Prefinansmanı
Mal Mukabili Ödeme
Vesaik Mukabili Ödeme
Kabul Kredili Ödeme
Akreditifli Ödeme
Akreditifte Taraflar
Akreditif Çeşitleri
Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği Teyitli / Teyitsiz Akreditiflerin Anlamı, Akreditifte Karşılaşılan
Riskler, Rezerv Koşulları
Akreditifin Ödeme Şekilleri (Sight, Deferred, Acceptance)
Akreditifli İşlemlerde Rezervin Anlamı Ve Önemi
Transferable, Back To Back Akreditifler
Stand By Akreditifler
Swift Mesajları
Uluslar Arası Swift Mesajlarının Özellikleri
Swift Mesajı Okuma Teknikleri
Akreditif Mektupları ( Mt 700)
Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması
Akreditif Metininin Açıklanması
Akreditif Belgelerinin Analizi
Akreditifte Rezerv
Akreditifte Rezerv Koşulları
Akreditif Metni Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
Rezerv Uygulama Örnekleri
Genel Olarak Akreditife İlişkin Riskler
Ucp 600 Sayılı Broşürün Maddelerinin Açıklanması
Uygulamalar
Garanti Mektupları
Kontra Garantiler
Teminat Mektupları
Ödeme Şekillerinde Eximbank Uygulamaları
Ödeme Yöntemlerinde Karşılaşılabilecek Riskler Ve Çözüm Yolları
Ödeme Şekillerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
İhracat Teşvikleri Kapsamında Devlet Destekleri

Kosgeb Destekleri
İgeme Destekleri
Dtm Destekleri
Tübitak Destekleri
Ttgv Destekleri
Eximbank Destekleri
Diğer Destekler
Sağlanan Desteklerden Faydalanma Yolları
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Serbest Bölgeler

Türkiye’de Ve Dünyada Serbest Bölgeler, Kuruluşları Dünü Ve Bugünü
Serbest Bölgelerin Teşvik Ve Avantajları
İhracatçılara Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar
İthalatçılara Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar
Serbest Bölgelerde Transit Ticaret
Serbest Bölgelerde İhracat İş Akışı
Serbest Bölgelerde İthalat İş Akışı
Serbest Bölge İşlemleri Ve Örnek Uygulamaları
Mevzuat Açısından Serbest Bölgelerin Son Durumları
Dış Ticarette Nakliye Ve Sigorta İşlemleri

Tedarik Zinciri Ve Lojistik
Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Nakliyesi
Taşıma Şekilleri
Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
Navlun Sözleşmeleri Ve Türleri
Navlun Teklif Türleri
Nakliye İşlemleri İş Akışı
Nakliye Ölçüm Ve Maliyet Hesapları
En Uygun Nakliyenin Bulunması
Dış Ticaret Sigortası
Dış Ticaret Muhasebe İşlemleri

İhracat Muhasebesi
İthalat Muhasebesi
İhracatta Kdv İadesi
Örnek Uygulamalar
Dış Ticarette Kalite, Çevre, Güvenlik

Dış Ticarette Kalitenin Önemi
Kalite Standart Çeşitleri
Çevre Etiketi
CE İşareti
Global Ekonomiye Bakış

Gümrük Tarifeleri Ve Genel Ticaret Anlaşmaları, Gatt Ve Gatt`In Temel Kuralları
Dünya Ticaret Örgütü
Dünya Ticaret Sisteminin İşleyişi
Bölgesel, Siyasi Ve Ekonomik Entegrasyonların Dünya Ticaretine Etkisi
Uluslararası Ticaret Hukuku
Dış Ticarette Karşılaşılan Riskler Ve Risk Yönetimi


 Dış Ticaret Uzmanlığı Kursu Sertifikası
Dış Ticaret kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikası olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur.

 MEB Onaylı Online Doğrulamalı Sertifika
Online doğrulama sistemi Milli Eğitim Bakanlığı’nın sertifika doğrulamada kullandığı sistemdir. Sertifikanızın üzerindeki doğrulama kodunu https://e-ozel.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayarak sertifikanızı doğrulayabilirsiniz.

10.6.2018 16:36:20

Etiketler: Özel Açılım Uzaktan Eğitim Kursu,Dış Ticaret Uzmanlığı Kursu


Hizmet verdiğimiz İşlemler

Eğitimlerimiz Profesyonelce ve Alanında Uzman Eğitmenler Tarafından Yapılmaktadır.

Eğitimcinin Eğitimi Kursu
Masaj Kursu Eğitimi
Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Kursu
Hasta Bakım Kursu
Avcılık Kursu
Aile Danışmanlığı Kursu
Emlak Danışmanlığı Kursu
Masaj Kursu
Çocuk Gelişimi Kursu
Hasta Kabul İşlemleri Eğitimi Kursu
İş Güvenliği ve İşçi Sağılığı Kursu
İşaret Dili Kursu
4-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri Kursu
Özel Eğitimde Yardımcı Eleman Yetiştirme Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Kursu
Halkla İlişkiler Kursu
Sekreterlik Kursu
Aşçı Eğitimi Kursu
Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu
İşaret Dili Öğretici ve Tercüman eğitimi Kursu
Yedieminlik Kursu Sertifikası
Cilt Bakımı Kursu
İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu
Santralist Kursu
Sigortacılık Kursu
Strerilizasyon - Dezenfektasyon Kursu
Hijyen Eğitimi
İlkyardım Eğitimi
Pazarlama Eğitimi