Kayıt Yaptırmak İstiyorum!

Aile Danışmanlığı Kursu

Aile Danışmanlığı Kursu Eğitiminin Amacı

 Aile Danışmanı: 

Üniversitelerin sosyal hizmetler, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından lisans seviyesinde mezun olmuş ve 464 saatlik aile danışmanlığı kursunu tamamlayan bireylere verilen unvandır.

Bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmeti sunmaktadırlar. Aile danışma merkezi açabilmek ve aile danışmanı olabilmek için ilk adım aile danışmanlığı kursuna katılmaktır.

 Aile Danışmanı Kursunun Amacı


Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,
Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek çözüm odaklı müdahale hizmetleri planlamak ve uygulamak,
Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
Tek ebeveynli veya yas sürecinde ki ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

 Kimler Aile Danışmanlığı Kursuna Katılabilir?

Aile Danışmanlığı Kurs programı için ön koşul mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri yerine getirebilecek düzeyde ve en az 4 yıllık lisans eğitimini sosyal hizmetler, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarında tamamlamış bireyler katılabilir.

 Aile Danışmanlığı Eğitimi Ders İçeriği Nedir?

Aile Danışmanlığı Kursu Eğitim Programı aşağıdaki gibidir;
Gelişim dönemlerini takip etmek
Gençlik çağı gelişim özelliklerini takip etmek
Aile olma sürecinde destek olmak
Değişen toplumun aile yapısına etkilerini tespit etmek
Çocuklarda görülen uyum problemlerine uzmanla birlikte çözüm yolları aramak
Yaşlılıkta görülebilen uyum problemlerine uzmanla birlikte çözüm yolları aramak
Sosyal vaka verilerini kaydetmek
Aile danışmanlığında terapötik süreç ve Öncü yaklaşımları uygulamak
Aile danışmanlığında postmodern yaklaşımları uygulamak
Aile danışmanlığında kanıta dayalı yaklaşımları uygulamak
Temel psikolojik danışmanlık becerileri uygulamak
Aile danışmanlığında kriz ve krizi yönetmek
Çocuk hakları ve hukuku hakkında bilgi sahibi olmak
İhmal ve istismara uğramış çocuklara uzmanla birlikte çözüm yolları aramak
Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlara çözüm yolları aramak
Meslek etiği gereklerine uymak
Temel düzeyde araştırma yapmak
Aile danışmanlığında süper vizyon – vak’a sunumlarıyla beceriler geliştirmek

Aile Danışmanlığı  Eğitim Süresi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim programının süresi 464 saat olup en az 4 yıllık sosyal hizmetler, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarında lisans mezunu bireylerin katılımına açıktır.

 

 Aile Danışmanlığı Sertifikası

Aile Danışmanı Sertifika programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikası olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur.Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

 MEB Onaylı Online Doğrulamalı Sertifika

Online doğrulama sistemi Milli Eğitim Bakanlığı’nın sertifika doğrulamada kullandığı sistemdir. Sertifikanızın üzerindeki doğrulama kodunu https://e-ozel.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayarak sertifikanızı doğrulayabilirsiniz.
 

10.6.2018 15:18:04

Etiketler: Aile Danışmanlığı Kursu,Özel Açılım Uzaktan Eğitim KursuHizmet verdiğimiz İşlemler

Eğitimlerimiz Profesyonelce ve Alanında Uzman Eğitmenler Tarafından Yapılmaktadır.

Eğitimcinin Eğitimi Kursu
Masaj Kursu Eğitimi
Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Kursu
Hasta Bakım Kursu
Avcılık Kursu
Aile Danışmanlığı Kursu
Emlak Danışmanlığı Kursu
Masaj Kursu
Çocuk Gelişimi Kursu
Hasta Kabul İşlemleri Eğitimi Kursu
İş Güvenliği ve İşçi Sağılığı Kursu
İşaret Dili Kursu
4-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri Kursu
Özel Eğitimde Yardımcı Eleman Yetiştirme Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Kursu
Halkla İlişkiler Kursu
Sekreterlik Kursu
Aşçı Eğitimi Kursu
Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu
İşaret Dili Öğretici ve Tercüman eğitimi Kursu
Yedieminlik Kursu Sertifikası
Cilt Bakımı Kursu
İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu
Santralist Kursu
Sigortacılık Kursu
Strerilizasyon - Dezenfektasyon Kursu
Hijyen Eğitimi
İlkyardım Eğitimi
Pazarlama Eğitimi