Kayıt Yaptırmak İstiyorum!

Eğiticinin Eğitimi Kursu

Eğitici Eğitimi Kursunun Amacı

 Eğiticinin Eğitimi: Kurum ya da kuruluşların iç eğitimleri için ihtiyaç duyulan bilgi alışverişinin sağlanması için mesleki bilgisini aktarmak isteyen bireylerin eğitim ve öğretim becerileri kazanması için hazırlanmış bir eğitim programıdır. İşletmelerin eğitim departmanlarında çalışan ya da çalışmak isteyen en az orta öğretim mezunu kişiler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı eğitimini alan ve tecrübesine güvenerek kariyerini eğitici olarak sürdürmek isteyen kişiler için hazırlanmıştır.

Eğiticinin Eğitimi Kursunun Süresi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim programının süresi 45 saat olup en az lise mezunu bireylerin katılımına açıktır.

 Eğiticilerin Eğitimi Kurs Programının Amacı

Program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları,
Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamaları,
Yetişkinlere yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,
Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve dönüt-düzeltme) tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları,
Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve süreç içerisinde bunları kullanmaları,
Yetişkinlere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları,
Etkili sunum becerisi geliştirmeleri,
Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları,
Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları amaçlanmaktadır.


 Kimler Eğiticinin Eğitimi Kursuna Katılabilir?
Eğitimcinin Eğitimi Sertifika programı için ön koşul mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri yerine getirebilecek düzeyde ve en az lise mezunu olmaktır.

Eğiticinin Eğitimi Kursu Ders İçeriği Nedir?
Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı aşağıdaki gibidir;
Sunumlarda Yapılması/Yapılmaması Gerekenler
Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel-İşitsel Araçlar/Teknoloji ile Desteklenmesi (Power Point)
Power Point Slaytların Amaç ve İçerik Doğrultusunda Düzenlenmesi
Slaytların Yazılımı
Slaytlarda Renk Seçimi ve Hareket Olanakları
Ses ya da Müziğin Seçimi
Grup Çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
Gün Değerlendirmesi
Eğitimde Geri Bildirimin Önemi
Soru Sorma Nedenleri
Soru Sorma Teknikleri
Açık Uçlu Sorular
Kapalı Uçlu Sorular
Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar
İçerik Açısından
Biçim Açısından
Düzen Açısından
İfade ve Anlatım Açısından
Soru Düzeyleri
Bilgiyi Ölçen Sorular
Anlamayı Ölçen Sorular
Uygulamayı Ölçen Sorular
Analizi Ölçen Sorular
Sentezi Ölçen Sorular
Değerlendirmeyi Ölçen Sorular
İyiye ve Kötüye Örnek Soru Örnekleri
Yanıtların Alınması
Katılımcıların Soruları
Grup Çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar
Ölçme, Ölçek, Birim, Başlangıç Noktası
Başlıca Öğrenme Türleri ve Ölçme İşlemleri
Değerlendirme
Eğitimde Değerlendirmenin Amaçları
Eğitim-Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri
Grup Çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler
Geçerlilik
Güvenirlilik
Kullanışlılık
Grup çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
Yazılı Yoklamalar
Kısa Cevap Gerektiren Testler
Doğru-Yanlış Testler
Çoktan Seçmeli Testler
Sözlü Sınavlar
Performansın Ölçülmesi
Diğer Gözlem Araçları
Duyuşsal Davranışların Ölçülmesi
Değerlendirme ve Not Verme
Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler
Grup Çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşım

 Eğitimcinin Eğitimi Kursu Sertifikası
Eğitimcinin Eğitimi kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikası olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur.

 MEB Onaylı Online Doğrulamalı Sertifika
Online doğrulama sistemi Milli Eğitim Bakanlığı’nın sertifika doğrulamada kullandığı sistemdir. Sertifikanızın üzerindeki doğrulama kodunu https://e-ozel.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayarak sertifikanızı doğrulayabilirsiniz.

 Güvenilir Resmi Onaylı Kurum
Tüm iş ve işlemlerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na ilgili yönetmelik ve yönergelerine uygun şekildedir. Bu yüzden içiniz rahat olsun.


 

28.4.2021 09:04:17

Etiketler: Özel Açılım Uzaktan Eğitim Kursu


Hizmet verdiğimiz İşlemler

Eğitimlerimiz Profesyonelce ve Alanında Uzman Eğitmenler Tarafından Yapılmaktadır.

Eğitimcinin Eğitimi Kursu
Masaj Kursu Eğitimi
Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Kursu
Hasta Bakım Kursu
Avcılık Kursu
Aile Danışmanlığı Kursu
Emlak Danışmanlığı Kursu
Masaj Kursu
Çocuk Gelişimi Kursu
Hasta Kabul İşlemleri Eğitimi Kursu
İş Güvenliği ve İşçi Sağılığı Kursu
İşaret Dili Kursu
4-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri Kursu
Özel Eğitimde Yardımcı Eleman Yetiştirme Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Kursu
Halkla İlişkiler Kursu
Sekreterlik Kursu
Aşçı Eğitimi Kursu
Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu
İşaret Dili Öğretici ve Tercüman eğitimi Kursu
Yedieminlik Kursu Sertifikası
Cilt Bakımı Kursu
İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu
Santralist Kursu
Sigortacılık Kursu
Strerilizasyon - Dezenfektasyon Kursu
Hijyen Eğitimi
İlkyardım Eğitimi
Pazarlama Eğitimi